Veškeré zemní práce provádíme v rozsahu dle přání zákazníka:
Hloubení studní a vsakovacích jímek o průměru 1m do hloubky 6,5m •
Sekání příkopů, struh, přerostlých a neudržovaných ploch •
Hloubení základů, výkopy pro tepelná čerpadla •
Doprava a odvoz zeminy (sutě, písku, štěrku) •
Výkopy bazénů, sklepů, jímek a septiků •
Odbahnění rybníků a jezírek •
Výkopy pro inženýrské sítě •
Čištění potoků a struh •
zemnipracehk.cz | copyright © 2013, motioneyestudio.com